Přihlášení uživatele:

Zaregistrujte se »
Zapomenuté heslo?

skok na hlavní menu | menu sekce Chci začít

Úvod » Chci začít » Pravidla lig » Obecná pravidla lig


Obecná pravidla lig

Aktualizovaná pravidla platná od 1.8.2013

Tato pravidla platí pro ligy ve všech sportech. Specifika pro jednotlivé sporty najdete v odkazech níže.

1. Systém Zaměstnanecké ligy skupiny Generali

1.1 Některé ligy jsou určeny jednotlivcům, některé týmům několika hráčů. Komu je liga určena, najdete ve specifikách jednotlivých sportů.

1.2 Hráči (týmy) Zaměstnanecké ligy skupiny Generali v daném sportu jsou rozděleni do skupin po 4 hráčích (týmech).

1.3 Během každého kola odehrají hráči (týmy) zápas s každým hráčem (týmem) ve své skupině. Záleží na nich, jestli půjdou hrát v jednu dohodnutou dobu s více hráči (týmy) či jen s jedním. Jde o to, aby za kolo odehráli zápas s každým ze své skupiny.

1.4 Termín a sportoviště zápasu si hráči volí sami. Dohodnutí času zápasu je usnadněno „moderovanou“ diskusí skupinky na stránce Moje ligy, na kterou je navázáno rozesílání automatických e-mailů. Každý hráč navrhne jemu vyhovující termíny zápasů a nebo příjme termín vypsaný soupeřem. Ohledně místa zápasu, vyberou-li si hráči partnerské sportoviště Zaměstnanecké ligy skupiny Generali, nahlásí na recepci, že jsou hráči Zaměstnanecké ligy skupiny Generali a zaplatí tak výrazně nižší cenu.

1.5 Hráči (týmy) na základě svých výkonů každý měsíc postupují o ligu výš či padají níž.

1.6 Jedno kolo Zaměstnanecké ligy skupiny Generali trvá zpravidla jeden kalendářní měsíc, pokud správce ligy neurčí jinak.

1.7 V průběhu roku probíhají 3 sezóny, podzimní, jarní a letní. Každá se skládá ze 4 kol. Na konci každé sezóny dojde k vyhlášení nejlepších hráčů a hráček či týmů. Po skončení letní sezóny se sečtou body hráčů získané za všechny tři uplynulé sezóny (podzimní, jarní a letní) a vyhlásí se celkoví vítězové daného ročníku ligy.

1.8 V jednotli­vých sezónách jsou hráči (týmy) nasazeni do jednotlivých skupin podle umístění ve skupinách na konci předcházející sezóny (dále podle žebříčku). Nově přihlášení hráči (týmy) mohou před začátkem sezóny vyplnit dotazník a získat tak zdarma Divokou kartu, díky které začnou hrát rovnou ve skupině odpovídající jejich úrovni. Jinak budou umístěni do poslední skupiny.

2. Schéma lig

2.1 Jak vidíte na obrázku, Zaměstnanecká liga skupiny Generali má strukturu pyramidy. V 1. a 2. lize je pouze jedna 4-členná skupina, ve 3. až 6.lize jsou 2 paralelní skupiny, v 7. až poslední lize jsou vždy 4 paralelní skupiny. Dochází tak k rychlejšímu postupu a sestupu ligami a lépe se vyrovnávají úrovně.

2.2 V ligách, kde jsou paralelní skupiny jsou hráči (týmy) každý měsíc náhodně namícháni do jedné ze skupin (A,B; A,B,C,D). Tím je zaručena dostatečná obměna soupeřů.

2.3 Z každé skupiny postupuje 1. nejlepší hráč (tým) měsíce o ligu výš a 4. hráč (tým) měsíce sestupuje o ligu níž. Hráči (týmy) umístění na 2. a 3. místě tedy v lize zůstávají. Tímto způsobem zlepšující se hráči (týmy) získávají stále lepší a lepší soupeře a úrovně se přibližují.

2.4 Pokud je skupina kvůli Divoké kartě 5-členná, zůstávají v ní 3 hráči (týmy), kteří se umístili na 2.,3. a 4. místě. Takže 1. hráč (tým) postupuje a 5. hráč (tým) sestupuje.

2.5 Pokud je skupina 3-členná, nesestupuje žádný hráč (tým).

2.6 Ze skupin 3. ligy a 7. ligy sestupují každý měsíc (kvůli rozdvojení schématu lig) 2 hráči (týmy). První hráč ze skupiny tedy postupuje, pouze druhý hráč zůstává.

3. Zápis výsledků

3.1 Bezprostředně po odehrání každého zápasu vyplní hráč (tým) svůj výsledek.

3.2 Zapisuje se výsledek dle specifik daného sportu Zaměstnanecké ligy skupiny Generali. Vedle výsledku se uvede i sportoviště, ve kterém byl ligový zápas odehrán.

3.3 Zápis výsledků končí o půlnoci poslední den kola, tedy poslední den měsíce, pokud nestanoví správce jiné datum.

3.4 Výsledek se započítává okamžitě po vložení jedním ze soupeřů. Druhý soupeř by měl bezprostředně vložené výsledky zkontrolovat a v případě jejich nesprávnosti je reklamovat u správce ligy. Po ukončení kola již nelze výsledky měnit. Pokud nebyly reklamovány do konce kola, znamená to, že s nimi hráč (tým) souhlasil.

3.5 Pokud nebyl zadán výsledek ani jedním z hráčů (týmů), systém na konci kola automaticky zapíše S:S a oba hráči (týmy) obdrží −5 bodů.

3.6 Pokud byl vložen omylem špatný výsledek, pro jeho opravu je třeba kontaktovat správce ligy.

3.7 První dva dny nového kola mohou hráči (týmy) správci ligy oznámit, že jejich rozřazení není v pořádku. V tomto období může správce ještě zjistit, kde je chyba, a situaci napravit. V těchto prvních dvou dnech proto není možné zapisovat výsledky zápasů.

4. Divoká karta

4.1 Každý nově přihlášený hráč (tým) Zaměstnanecké ligy skupiny Generali nebo stávající hráč (tým) nespokojený se svým umístěním v lize, může zažádat o tzv. DIVOKOU KARTU.

4.2 Prostřednic­tvím DK si hráč (tým) může po dohodě se správcem ligy vybrat, do jaké ligy chce být zařazen. Poté odehraje kolo v této lize, liga bude obsahovat 5 hráčů (týmů), každý tedy odehraje 4 zápasy.

4.3 Poté, co si hráč (tým) DK zakoupí, je nasazen do vybrané ligy a stává se jejím členem. Sestupuje z ní či postupuje stejně, jako ostatní hráči (týmy) této ligy. Není tedy nutné skončit na 1. či 2. místě, aby se v dané lize udržel. Pokud se přecenil, bude postupně padat, až se zastaví na své úrovni.

4.4 O počtu udělených DK rozhoduje správce ligy. Při větším zájmu rozhoduje pořadí žádostí.

4.5 Pokud je liga kvůli DK 5-členná, budou v ní zůstávat 3 hráči (týmy), kteří skončí na 2., 3. a 4. místě ve skupině. Postupuje i sestupuje jako obvykle 1 hráč (tým). Zvýšený počet hráčů (týmů) v této lize trvá až do konce sezóny.

4.6 Poplatek za přidělení Divoké karty činí 300 Kč. Noví hráči mohou mít DK zdarma. Podrobnosti na stránce Divoká karta

4.7 O DK hráč (tým) může požádat vyplněním dotazníku na stránce Divoká karta a nebo kontaktováním správce Zaměstnanecké ligy skupiny Generali.

5. Povinnosti hráče (týmu)

5.1 Zaregistrovat se na stránkách Zaměstnanecké ligy skupiny Generali a vytvořit si tak uživatelský účet. Registrace se provede pouze jednou, hráč (tým) pak může hrát i více lig a účastnit se všech akcí.

5.2 Přihlásit se do vybrané ligy ve vámi vybraném městě. Startovné není třeba platiti, 550 Kč za vás hradí společnost.

5.3 Hráči (týmy) mají povinnost co nejdříve po začátku kola navrhnout termíny (datum, čas, místo) pro odehrání svých zápasů. Pokud hráč (tým) nezkontaktuje soupeře do 5. dne od začátku kola (navržením termínu v Moje ligy či telefonem), nebo neodpoví na jeho zkontaktování do 5 dnů (přijmutím termínu či telefonem), má soupeř možnost zapsat si skreč (3:S, 6:S). To neplatí pokud hráč (tým) napíše do 5. dne od začátku kola v Moje ligy Omluvu (např. dovolená, nemoc).

5.4. Pokud hráč (tým) nemůže v daném kole zápasy odehrát (např. kvůli zranění), zapíše si skreče (S:3, S:6).

5.5 Bezprostředně po odehrání zápasu zapsat výsledek.

5.6 Předem se soupeřům omluvit, pokud bude hráč (tým) delší dobu nepřítomen, a informovat o tom správce ligy.

5.7 Hrát fair-play.

6. Ostatní ujednání

6.1 Přihlášením do ligy hráč vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a se zveřejněním výsledků na www.cpliga.cz.

6.2 V zájmu lepšího fungování soutěže si správce ligy vyhrazuje právo upravit tato pravidla v průběhu soutěže.

6.3 Hráč (tým), který po dvě kola bez omluvy neodehraje žádný zápas, bude vyřazen z ligy, bez nároku na vrácení startovného.

6.4 Hráč, který zruší svou účast v lize po jejím odstartování danou sezónu, ztrácí nárok na navrácení startovného.

6.5 Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Doporučujeme používat pro každý sport běžné ochranné vybavení.

6.6 Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na organizátorech ligy.

Mnoho krásných sportovních zážitků Vám přeje tým VAŠÍ LIGY a Zaměstnanecké ligy skupiny Generali.SPOLUPRACUJEME S

VAŠE LIGA


česky | English


Loading...